Спрощення в групах приголосних

I. Групи приголосних стн і стл спрощуються на сн і сл

1. У вимові й на письмі:

 • захист — захисник,
 • участь — учасник,
 • область — обласний,
 • щастя — щасливий,
 • якість — якісний,
 • перст — перстень — персня,
 • пристрасть — пристрасний,
 • ненависть — ненависний,
 • користь — безкорисливий.

2. Тільки у вимові, у словах іншомовного походження:

 • контраст — контрастний,
 • баласт — баластний,
 • форпост — форпостний,
 • аванпост — аванпостний,
 • протест — протестний.

3. Тільки у вимові, у групах приголосних стц, стч:

 • невістка — невістці, невістчин,
 • артистка — артистці — артистчин,
 • пустка — у пустці,
 • хустка — у хустці,
 • пастка — у пастці,
 • відпустка — у відпустці,
 • частка — частці.

4. Тільки у вимові, у групах приголосних стськ, нтськ, нтств:

 • публіцист — публіцистський,
 • пацифіст — пацифістський,
 • студент — студентський,
 • гігант — гігантський,
 • курсант — курсантський,
 • парламент — парламентський,
 • агент — агентство,
 • дисидент — дисидентство.

5. Тільки у вимові, у словах-винятках:

 • зап'ястний,
 • кістлявий,
 • пестливий,
 • хвастливий,
 • хвастнути,
 • хворостняк,
 • шістнадцять,
 • шістдесят,
 • шістсот,
 • п'ятдесят.

II. Групи приголосних скн, зкн і шчк спрощуються на сн, зн і ш у вимові й на письмі:

 • тріск — тріснути,
 • тиск — тиснути,
 • блиск — блиснути,
 • бризкати — бризнути,
 • брязк — брязнути,
 • горщок — горшка,
 • дощок — дошка.

В утвореному від іменника писк дієслові допускається двояке написання: писнути і (рідше) пискнути.

Немає спрощення в словах:

 • випускний,
 • пропускний,
 • рискнути,
 • вискнути (від виск),
 • тоскно,
 • скнара,
 • скніти,
 • брезкнути.

III. У сучасній українській мові спрощення спостерігається в таких словах:

 • тиждень — тижня, тижневий;
 • виїзд, виїздити - виїзний, проїзний, під'їзний, переїзний, в'їзний, наїзник;
 • сонце;
 • серце (Н. в. одн.) — сердець (Р. в. множ.);
 • скатерка- від скатертина;
 • ченця (Р. в. одн.) — чернець (Н. в. одн.).